ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 มี.ค. 2562
122 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 มี.ค. 2562
123 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
04 มี.ค. 2562
124 แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 ก.พ. 2562
125 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
130
30 ม.ค. 2562
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 ม.ค. 2562
127 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
25 ม.ค. 2562
128 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 ม.ค. 2562
129 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.บ้านนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
09 ม.ค. 2562
130 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21