ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 ส.ค. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนสอนรูปแบบ On Hand ของศูน์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ส.ค. 2564
13 ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่อง การประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 ก.ค. 2564
14 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.ค. 2564
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 ก.ค. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 มิ.ย. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 มิ.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
24 พ.ค. 2564
19 การลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 พ.ค. 2564
20 แบบรับลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21