ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
132
14 ก.ค. 2563
62 ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 บางส่วน (เฉพาะในส่วนของที่ดิน) ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
30 มิ.ย. 2563
63 ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดระนอง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 มิ.ย. 2563
64 ประชาสัมพันธ์ ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 มิ.ย. 2563
65 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 3 (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดภาษี 90%) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 มิ.ย. 2563
66 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปั้นจักรยาน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 มิ.ย. 2563
67 ประชาสัมพันธ์ 10 วิะีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 มิ.ย. 2563
68 ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 มิ.ย. 2563
69 ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 มิ.ย. 2563
70 การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21