ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
166
22 พ.ย. 2561
132 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
02 พ.ย. 2561
133 ประกาศผลผู้ชนะราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 พ.ย. 2561
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.บ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 พ.ย. 2561
135 อบต.บ้านนา ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
17 ต.ค. 2561
136 ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
03 ต.ค. 2561
137 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
28 ก.ย. 2561
138 ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 ก.ค. 2561
139 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างง่ายๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
21 มิ.ย. 2561
140 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น้ำตกละอองดาว ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21