ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
343
04 เม.ย. 2556
192 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
371
10 ม.ค. 2556
193 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
391
07 ม.ค. 2556
194 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
383
07 ม.ค. 2556
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
362
20 ธ.ค. 2555
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
708
11 ต.ค. 2554
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง กำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
501
06 ต.ค. 2554
198 ประกาศสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
604
02 ส.ค. 2554
199 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
859
20 ม.ค. 2554
200 ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
16 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21