ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ก.พ. 2560
152 อบต.บ้านนา รณรงค์การใช้ EM BALL ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 ม.ค. 2560
153 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 พ.ย. 2559
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
298
03 พ.ย. 2558
155 ประชาสัมพันธ์งบประมา​ณรายจ่ายเพื่อการลงทุ​นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
18 ก.ย. 2558
156 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 มิ.ย. 2558
157 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
283
27 พ.ค. 2558
158 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
250
27 พ.ค. 2558
159 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
365
30 เม.ย. 2558
160 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน​การสอบคัดเลือกเพื่อส​รรหาและบุคคลเป็นพนัก​งานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21