ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
297
25 ก.พ. 2558
162 กำหนดและประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 ก.พ. 2558
163 ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
278
05 ก.พ. 2558
164 ประกาศรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
518
03 ก.พ. 2558
165 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
28 พ.ย. 2557
166 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบต.บ้านนา
304
14 ต.ค. 2557
167 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง (เกี่ยวกับการรับโอน)
268
13 ต.ค. 2557
168 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
24 ก.ย. 2557
169 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
260
19 ก.ย. 2557
170 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
277
01 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21