ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ต.ค. 2564
2 ประกาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ต.ค. 2564
3 ประกาศ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ต.ค. 2564
4 ขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคพลาสติก แห้ง สะอาด ยืดได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ต.ค. 2564
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ก.ย. 2564
6 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ก.ย. 2564
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การบริหารสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 ก.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ส.ค. 2564
10 การขยายระยะเวลาการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21