ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 มี.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 ก.พ. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.พ. 2564
4 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ม.ค. 2564
5 ประกาศราคากลางซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ม.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 พ.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 พ.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ก.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ของ ศพด.บ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
51
25 ส.ค. 2563
10 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวเหลียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38