ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.บ้านทองหลาง ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 ก.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.เชี่ยวเหลียง ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ก.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ก.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 เม.ย. 2563
10 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37