ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 มิ.ย. 2564
2 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวเหลียง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวเหลียง ภาคเรียนที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 มิ.ย. 2564
3 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศพด.บ้านทองหลาง ภาคเรียนที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 มิ.ย. 2564
4 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าฃประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียน1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 มิ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 มี.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ก.พ. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ก.พ. 2564
8 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ม.ค. 2564
9 ประกาศราคากลางซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39