ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
742
23 มิ.ย. 2558
322 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านนาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
739
23 มิ.ย. 2558
323 ประกาศองค์การบลริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๓ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
743
11 มิ.ย. 2558
324 สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.จำนวน ๓ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
711
11 มิ.ย. 2558
325 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
722
09 มิ.ย. 2558
326 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
728
09 มิ.ย. 2558
327 สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
724
28 พ.ค. 2558
328 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านทองหลาง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
736
28 พ.ค. 2558
329 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการสภาฯและห้องพัสดุสำนักงาน อบต.บ้านนา (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
744
28 พ.ค. 2558
330 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
772
28 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40