ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ สาย และโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
684
24 พ.ย. 2560
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
683
21 พ.ย. 2560
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
680
20 พ.ย. 2560
214 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ สาย และโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
691
15 พ.ย. 2560
215 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ สาย และโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
683
15 พ.ย. 2560
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
671
14 พ.ย. 2560
217 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ สาย และโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
686
13 พ.ย. 2560
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
676
07 พ.ย. 2560
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
677
02 พ.ย. 2560
220 เปิดเผยราคากลาง (ฉบับแก้ไข) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
684
01 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40