ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.บ้านทองหลาง ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
16 ก.ค. 2563
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
651
15 ก.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.เชี่ยวเหลียง ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
14 ก.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
723
14 ก.ค. 2563
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
702
28 พ.ค. 2563
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
697
28 พ.ค. 2563
27 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
655
26 พ.ค. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
727
25 พ.ค. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
706
15 พ.ค. 2563
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
715
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40