ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
712
30 ต.ค. 2558
302 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
677
30 ต.ค. 2558
303 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
717
29 ต.ค. 2558
304 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
733
29 ต.ค. 2558
305 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
791
14 ต.ค. 2558
306 การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
730
14 ต.ค. 2558
307 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
739
04 ก.ย. 2558
308 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
728
04 ก.ย. 2558
309 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการสภาฯและห้องพัสดุสำนักงาน อบต.บ้านนา (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
740
02 ก.ย. 2558
310 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการสภาฯและห้องพัสดุสำนักงาน อบต.บ้านนา (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
743
02 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40