ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
693
10 ต.ค. 2560
232 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ (งวดที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
691
10 ต.ค. 2560
233 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
687
06 ต.ค. 2560
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
680
04 ต.ค. 2560
235 การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
693
02 ต.ค. 2560
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
678
02 ต.ค. 2560
237 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นหมอ บ้านหล่อไหล หมู่ ๖ ตำบลเชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
18 ก.ย. 2560
238 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
692
05 ก.ย. 2560
239 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
685
04 ส.ค. 2560
240 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
705
17 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40