ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สอบราคาจ้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล.สายหมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
875
08 ก.ค. 2556
362 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บ้านนาใน) เชื่อมถนนลาดยางบ้านชลนิมิตร ตำบลเชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
851
08 ก.ค. 2556
363 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ ๔ ตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
844
03 ก.ค. 2556
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 11 สายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
851
19 มิ.ย. 2556
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
836
09 พ.ค. 2556
366 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก และเต็นท์ผ้าใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
945
24 ธ.ค. 2555
367 สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (อาคารเก็บพัสดุ,ส่วนโยธา) หมู่ที่ 4 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
827
24 ธ.ค. 2555
368 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก และเต็นท์ผ้าใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
935
20 พ.ย. 2555
369 ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
898
22 ต.ค. 2555
370 สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ อบต.บ้านนา (อาคารเก็บพัสดุ,ส่วนโยธา) ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
15 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40