ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
722
05 ก.พ. 2559
282 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
715
28 ม.ค. 2559
283 เปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
707
28 ม.ค. 2559
284 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านชลนิมิตร ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
727
21 ม.ค. 2559
285 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านชลนิมิตร ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
737
21 ม.ค. 2559
286 สอบราคาจ้างก่อสร้างตอม่อตับริมฝั่งสะพาน คสล.ข้ามคลองลา ฯ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
717
07 ม.ค. 2559
287 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างตอม่อตับริมฝั่งสะพาน คสล.ข้ามคลองลา หมู่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
710
07 ม.ค. 2559
288 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
711
04 ม.ค. 2559
289 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
721
30 ธ.ค. 2558
290 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
713
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40