ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
787
20 ต.ค. 2557
352 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)
696
20 ต.ค. 2557
353 สอบราคาซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔๗ ท่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
824
31 ก.ค. 2557
354 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
810
24 ก.ค. 2557
355 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๔ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
818
22 พ.ค. 2557
356 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล จำนวน ๕ สาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
798
08 พ.ค. 2557
357 สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
762
02 พ.ค. 2557
358 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
933
25 พ.ย. 2556
359 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
908
04 ก.ย. 2556
360 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
836
05 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40