ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบเทคอนกรีตร่องล้อ แบบจัดทำเองแรงงานอาสา จำนวน ๕ สาย โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
684
11 ก.ค. 2560
242 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
685
05 ก.ค. 2560
243 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
704
05 มิ.ย. 2560
244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
693
11 พ.ค. 2560
245 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
690
11 พ.ค. 2560
246 สอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานสลิงค์ (สะพานบางมุด) หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลเชี่ยวเหลียงฯ (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
722
24 เม.ย. 2560
247 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ สาย (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
704
24 เม.ย. 2560
248 การเปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ สาย (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
688
24 เม.ย. 2560
249 เปิดเผยราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานสลิงค์ (สะพานบางมุด) หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลเชี่ยวเหลียง (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
699
24 เม.ย. 2560
250 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมสะพานสลิงค์ (สะพานบางมุด) หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลเชี่ยวเหลียง (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
699
24 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40