ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
688
05 ต.ค. 2561
142 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปี ๒๕๖๑ งวดที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
682
05 ต.ค. 2561
143 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผด.๖ (งวดที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
693
05 ต.ค. 2561
144 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
684
03 ต.ค. 2561
145 การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
676
02 ต.ค. 2561
146 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
679
06 ก.ย. 2561
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
688
08 ส.ค. 2561
148 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
679
03 ส.ค. 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
684
31 ก.ค. 2561
150 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
684
06 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40