ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สอบราคาซื้อวงบ่อซีเมนต์กำจัดขยะพร้อมฝาปิด ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
742
25 ก.พ. 2558
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวงบ่อซีเมนต์กำจัดขยะพร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะในครัวเรือน (จัดซื้อวงบ่อซีเมนต์กำจัดขยะพร้อมฝาปิด) ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
702
25 ก.พ. 2558
343 สอบราคาซื้อวงบ่อซีเมนต์กำจัดขยะพร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะในครัวเรือน (จัดซื้อวงบ่อซีเมนต์กำจัดขยะพร้อมฝาปิด) ดาวน์โหลดเอกสาร
773
09 ก.พ. 2558
344 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวงบ่อซีเมนต์กำจัดขยะพร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะในครัวเรือน (จัดซื้อวงบ่อซีเมนต์กำจัดขยะพร้อมฝาปิด) ดาวน์โหลดเอกสาร
685
09 ก.พ. 2558
345 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาฯ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
930
19 ธ.ค. 2557
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
682
19 ธ.ค. 2557
347 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
763
14 พ.ย. 2557
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
686
14 พ.ย. 2557
349 สอบราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
753
22 ต.ค. 2557
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๒๓๐ วันทำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
683
22 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40