ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชี่ยวเหลียง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
744
02 ก.ย. 2558
312 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชี่ยวเหลียง (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
711
02 ก.ย. 2558
313 สอบราคาจ้างก่อสร้างตอม่อตับริมฝั่งสะพาน คสล.ข้ามคลองลา ณ ซอยคลองลา บ้านน้ำแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
729
02 ก.ย. 2558
314 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างตอม่อตับริมฝั่งสะพาน คสล.ข้ามคลองลา ณ ซอยคลองลา บ้านน้ำแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
696
02 ก.ย. 2558
315 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ฯ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
750
20 ก.ค. 2558
316 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๓ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
734
20 ก.ค. 2558
317 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๓ แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
717
20 ก.ค. 2558
318 การเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
741
20 ก.ค. 2558
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกซ้าย ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) แบบฐานรากแผ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
748
09 ก.ค. 2558
320 การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกซ้าย ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) แบบฐานรากแผ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
734
09 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40