ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการสภาฯและห้องพัสดุสำนักงาน อบต.บ้านนา (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
718
28 พ.ค. 2558
332 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ บ้านย่านยาว หมู่ ๒ ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
731
28 พ.ค. 2558
333 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ำแดงฯ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
728
06 พ.ค. 2558
334 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
727
06 พ.ค. 2558
335 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการสภาฯและห้องพัสดุสำนักงาน อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
769
06 พ.ค. 2558
336 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการสภาฯและห้องพัสดุสำนักงาน อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
693
06 พ.ค. 2558
337 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
712
06 พ.ค. 2558
338 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ำแดงฯ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
677
06 พ.ค. 2558
339 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ำแดง หมู่๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
737
19 มี.ค. 2558
340 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
674
19 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40