ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น ดาวน์โหลดเอกสาร
864
26 ก.ค. 2554
382 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
886
22 มิ.ย. 2554
383 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารสำนักงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
905
22 มิ.ย. 2554
384 สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
881
23 พ.ค. 2554
385 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
818
23 พ.ค. 2554
386 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
806
23 พ.ค. 2554
387 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
796
21 เม.ย. 2554
388 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
837
24 มี.ค. 2554
389 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถตักหน้า - ขุดหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
863
20 ธ.ค. 2553
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
18 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40