ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
740
22 ม.ค. 2564
12 ประกาศราคากลางซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
710
22 ม.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
704
30 พ.ย. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
712
30 พ.ย. 2563
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
660
09 ต.ค. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
731
01 ก.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ของ ศพด.บ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
715
25 ส.ค. 2563
18 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวเหลียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
711
21 ส.ค. 2563
19 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
730
17 ส.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
716
17 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40