ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
712
30 ธ.ค. 2558
292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านชลนิมิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
706
17 ธ.ค. 2558
293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จำนวน ๒๐๐ วันทำการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
710
09 ธ.ค. 2558
294 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
696
04 ธ.ค. 2558
295 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
714
25 พ.ย. 2558
296 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านชลนิมิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
750
25 พ.ย. 2558
297 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านชลนิมิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
714
25 พ.ย. 2558
298 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านย่านยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
736
25 พ.ย. 2558
299 ประกาศการเปิดเผยราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
706
20 พ.ย. 2558
300 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
699
20 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40