ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปี ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
676
06 ก.ค. 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
673
21 มิ.ย. 2561
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
672
20 มิ.ย. 2561
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
677
18 มิ.ย. 2561
155 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
678
07 มิ.ย. 2561
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
676
02 มิ.ย. 2561
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
679
22 พ.ค. 2561
158 การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
683
15 พ.ค. 2561
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
675
08 พ.ค. 2561
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
676
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40