ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ศพด.บ้านทองหลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
771
20 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ศพด.เชี่ยวเหลียง ดาวน์โหลดเอกสาร
766
17 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ศพด.แพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
789
17 ก.ย. 2564
5 ประกาศใช้ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
819
17 มิ.ย. 2564
6 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวเหลียง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวเหลียง ภาคเรียนที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
924
14 มิ.ย. 2564
7 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศพด.บ้านทองหลาง ภาคเรียนที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
14 มิ.ย. 2564
8 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าฃประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียน1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
14 มิ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
816
16 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
742
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40